Adress

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4
141 32 Huddinge – Stockholm
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 740 26 30
E-Mail: info@bionim.com

Återförsäljare

Vänligen sök på produkternas namn på Internet och ni hittar ytterligare ÅF

AddNature AB
SWEDEN

Phone: 08 – 33 92 00
E-Mail: info@addnature.com
www.addnature.com

Widforss 1729 AB
www.widforss.se

Agente general España:

Alibi Equs SL
Phone (Spain):+34 693 775 200
E-Mail:post@alibi.eu

www.alibi.eu

Norge:

LM Engros
Flyplassveien 214
4055 SOLA Norway
post@lmengros.no
www.lmengros.no 

Samarbetspartners

Frali Consulting AB

www.frali.se
frali@frali.se

SDS Sikkerhedsdatablade

www.säkerhetsdatablad.se

Leverantör till

EMIN Svenska AB
www.eminab.com

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(Swedish Civil Contingencies Agency)
www.msb.se   (DR 1)

Proelia Outdoor AB
www.proeliaoutdoor.se
Tel: 08-231610

Intressanta länkar

www.resamedbarn.eu/myggmedel-for-barn

www.sicab.org