DR 1 Repellent Spray 50ml

121.00 kr

Category:

Description

DR 1 – mikroinkapslad myggspray för människa och häst
DR 1 erbjuder ett effektivt och långverkande skydd mot bitande insekter tack vare modern mikroinkapslingsteknologi och en högkvalitativ kemisk substans Icaridin (Saltidin). Efter vår kännedom bör DR 1 klassas som ett av de teknologiskt mest avancerade och effektiva myggmedlen som finns på marknaden idag. Mot mygg, knott och broms. Reducerar risken för fästingbett. Godkänd för människa och häst. O tim karens vid tävling.
Registrerad i Spanien. Försäljningstillstånd i Norge.
50 ml – 500 ml
Innehåller:Icaridin 19,4 vikt-%, vatten, parfym
Kemikalieinspektionen Reg Nr 4830

DR 1 – Insect Repellent for Horses and Pets
DR 1 offers an efficient and long-lasting protection against insect bites thanks to modern microencapsulation technology and the use of a high-quality chemical substance Icaridin (Saltidin). Against mosquitoes, black-flies and horse-flies. It also reduces the risk of tick bites. In Sweden no waiting period is required for competing horses.
Approved in Spain and allowed for sale in Norway.
50 ml – 500 ml

Norway: Licence for sale established by the Climate and Pollution Agency on March 19,2013. Ref No 315102.
Spain: approved for humans on May 11, 2018. Reg No 574PLAG (for sale)

 

NDC AB always had the ambition to create high-quality products for humans and animals. Icaridin (Saltidin) meeting with these demands, has therefore been our choice of active substance in our new microencapsulated mosquito spray- DR 1.

Kemikalieinspektionen har den 2018-03-22 utfärdat fortsatt godkännande för DR 1 t o m 2028-05-01.

The Swedish Chemicals Agency has given a prolonged approval for DR 1 including May 1, 2028.

 

Använd biocider (DR 1) på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Use biocides  safely. Always read the label and product information before use.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información antes de usarlo.

  (EU No 1272/2008  art 72.1)