Sedan många år tillbaka tillverkar NIM Distribution Center AB produkter baserade på den välgörande oljan från NIM- trädet.

Sedan urminnes tider har befolkningen i Asien känt till NIM-trädets fantastiska egenskaper. I varje indisk by finns ett sådant träd som i folkmun benämns som ”byns husapotek”. Alla trädets delar (fruktkärnor, löv, blommor och bark) används inom diverse områden.

NDC AB erbjuder Anti-Itch Neem™ serien innehållande Lotion, Schampo och Creme. Motverkar klåda orsakad av insektsbett. Mjukgörande. Inga medicinska påståenden får göras i marknadsföringen.

NDC AB tillverkar även DR 1 – ett mikroinkapslat myggmedel (bredspektrum) godkänt för användning på både människa och häst. Kemikalieinspektionen Reg Nr 4830.
Än så länge är vi det enda företaget som tillverkar mikroinkapslat myggmedel för den svenska, spanska och norska marknaden. Samtliga produkter är framtagna efter egna recept. Tekniken för mikroinkapsling av våra myggmedel är utarbetad av NDC AB.

I Spanien är Anti-Itch Neem™ produkterna och DR 1 registrerade som ”zoo-sanitarian products” vid Ministerio De Medio Ambiente Y Medio Rural Y Marino (MARM) sedan den 2010-11-26. Ansökan för användning av DR 1 för människa är inlämnad till Agencia Española de Medicamentos Y Productos Sanitarios den 2013-01-17. Godkänd 2018-05-11. Reg Nr 574plag  Spanien har två olika myndigheter som hanterar myggspray beroende på användargrupp. I Sverige hanterar Kemikalieinspektionen båda områdena.

Den 2013-03-19 utfärdades försäljningstillstånd av DR 1 (människa, häst) för den norska marknaden av Klima- og Forurrensningsdirektoratet Reg Nr 315102. Vi söker där nu en lämplig samarbetspartner.

Välkomna att läsa mer om våra produkter, tester och kundreferenser!
Vi hoppas och tror att ni finner informationen intressant.

Our first contact with the fascinating NEEM tree (Azadirachta Indica A Juss) was established already in 1986.

The tree originates from India but also grows in South-East Asia and Africa.  In Costa Rica, a plantation of neem trees from seedlings  was established , which was later succeded to a new  owner.

After intensive studies of the Azadirachta Indica tree during several years, NDC AB obtained from the Swedish Chemicals Agency licences for several biocides with the active substance (a.s.) azadirachtin; Bionim, Bionim-K, RB 86, NIM Shampoo and Mygg&Sånt, the last-mentionend a mosquito spray with two a.s. (N,N-Diethyl-m-Toluamide and azadirachtin. Approved for humans and horses.

After having developed our own technology of microencapsulation, Mygg&Sånt was replaced by MK 19 (a.s. N,N Diethyl-m-toluamide). Microencapsulation offers a longer time of protection and a strongly reduced skin absorption of the repellent. Water-based. No solvents. 

Thereafter we came in contact with Icaridin (Saltidin), a modern, substance  registered by Bayer in 1998. We developed  the repellent  DR 1, also microencapsulated, which  was approved in 2008 for humans and later for horses. With DR 1 we offer you one of the technologically and efficiently most advanced mosquito sprays on the market today.

The approvals of our biocides with a.s. azadirachtin expired on Dec 31, 2008,  for bureaucratic reasons. Azadirachtin was not included in the EU overview program for biocides (BPD) where our products belonged but  should hereafter be examined in the Plant Protection Dossier (PPD). 

Today we have developed the Anti-Itch Neem™ Series (Lotion, Shampoo, Cream) registered as zoo-sanitarian products. 

In March 2013, The Climate and Pollution Agency, Oslo, established a sale permittance for DR 1  in Norway.

The formulae for the products mentioned in this summary  are elaborated and manufactured by NDC AB.  The oriented efficacy studies belong to the same.

For information in Spanish, please visit our General Agent Alibi Equs S.L. www.alibi.eu

Elisabeth Hammarberg VD/CEO