NIM Distribution Center AB – Repellent and zoosanitarian products

Vår första kontakt med det fantastiska NIM-trädet (Azadirachta Indica) skedde redan 1986.

Trädet växer bl a i Indien, Asien och Afrika. Vi startade även själva upp en plantage i Costa Rica vilken numera är överlåten till annan ägare.

Efter fördjupade och mångåriga studier erhöll vi av Kemikalieinspektion  godkännanden för ett antal biocider; Bionim, Bionim-K, RB 86, NIM-schampo och Mygg&Sånt. Den senare en myggspray med två aktiva substanser, N,N Dietyl-m-toluamid och azadirachtin. Godkänd för människa och häst. Samtliga klassificerade som bekämpningsmedel.

products

Efter att ha utvecklat en teknik för mikroinkapsling ersattes Mygg & Sånt med MK 19 (a.s. N,N Dietyl-m-toluamid). Mikroinkapsling innebär en längre verkningstid och kraftigt reducerat upptag av myggmedlet genom huden.

Därefter upptäckte vi Icaridin (Saltidin), en modern lågtoxisk substans registrerad  av Bayer 1998. Vi satsade vår energi i ytterligare en mikroinkapslad myggspray, DR 1, som 2008 fick sitt godkännande, först för människa och därefter för häst. Vi kan med DR 1 erbjuda ett av de teknologiskt mest avancerade och effektiva myggmedlen som finns på marknaden idag.

Precis som krämer och liniment absorberas även flytande myggmedel av huden, speciellt om de innehåller alkohol, vilket de flesta gör. Konventionella flytande myggmedel inkapslas och lagras i hudcellerna.

Med DR 1 förebygger vi detta genom att innesluta den aktiva substansen saltidin (icaridin)  i små mikrokulor. Beräkningar baserade på utförda studier på upptag av ren saltidin (icaridin) genom hud på människa, samt det faktum att mikrokulorna ligger i vattenlösning, resulterar i ett dermalt upptag av aktiv substans som är  <0,3%.

Idag har vi utvecklat nya nimprodukter i Anti-Itch Neem™ serien (Lotion, Schampo, Cream) anmälda till Produktregistret som djurkroppsvårdsprodukter. Sedan 2011 är Anti-Itch Neem™  och DR 1 även godkända i Spanien, där  ”sweet-itch” klådan orsakad av svidknottens saliv orsakar stor plåga för hästar och husdjur.

I mars 2013 erhöll vi försäljningstillstånd för DR 1  i Norge.

Produkterna är tillverkade efter egna recept och presenterade studier tillhör NDC AB.
Teknologin för mikroinkapsling är vår egen.
Studier i laboratorium professionellt utförda avslutas efter 8 tim oavsett ev längre effektivitetstid.
Docent Walborg Thorsell har utfört samtliga studier på våra myggmedel som ni finner under ”Test Results”.

”Ni använder icaridin och ni mikroinkapslar den – bättre kan det knappast bli”

Välkommen!